ردیف

نام ونام خانوادگی

برنامه حضور

مدرک و رشته تحصیلی

سمت

1

محمد تقی سعادت عباسی

شنبه تا چهارشنبه

ارشد زیست شناسی

مدیر پژوهش سرا

2

مجید احمدی فرد

دوشنبه

ارشد شیمی

استاد شیمی

3

امیر حسین چاوشی زاده

چهارشنبه

ارشد شیمی

استاد شیمی

4

سید محمد حسینی

شنبه و دوشنبه

ارشد ریاضی محض

استاد ریاضی، رایانه و مدیر سایت

5

حسین سعادتمندان

شنبه

ارشد فیزیک

استاد فیزیک

6

زهرا جعفری

دوشنبه

ارشد زیست شناسی

استاد زیست شناسی