با سلام و احترام

به اطلاع  می رساند با توجه به برگزاری نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان در پژوهش سرای برقعی، مدیران محترم جهت بازدید دانش آموزان خود از نمایشگاه، مطابق بخشنامه پیوست اقدام فرمایند.

با سلام و احترام

به اطلاع  می رساند پژوهش سرای دانش آموزی برقعی در نظر دارد در هفته اول اسفند ماه و به مناسبت روز مهندس، نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزان برگزار نماید. دانش آموزان علاقمند می توانند مطابق نامه پیوست آثار خود را به نمایشگاه ارسال نمایند.

پژوهش سرای برقعی با عنوان قطب زیست فناوری استان قم وبیناری با عنوان  آشنایی با زیست فناوری ویژه دانش آموزان استان قم برگزار می نماید.

با سلام و احترام

به اطلاع می رسانددومین جلسه هیت امنای پژوهش سرای دانش آموزی برقعی ساعت 10 صبح مورخ 20 آبانماه 1399 در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تشکیل شد که مصوبات آن به شرح صورتجلسه پیوست می باشد.