آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

مصوبات اولین جلسه هیئت امنای پژوهش سرای برقعی

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند اولین جلسه هیت امنای پژوهش سرای دانش آموزی برقعی ساعت 10 صبح مورخ 10 مهرماه 1399 در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تشکیل شد که مصوبات آن به شرح صورتجلسه پیوست می باشد.