مصوبات دومین جلسه هیئت امنای پژوهش سرای برقعی

با سلام و احترام

به اطلاع می رسانددومین جلسه هیت امنای پژوهش سرای دانش آموزی برقعی ساعت 10 صبح مورخ 20 آبانماه 1399 در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تشکیل شد که مصوبات آن به شرح صورتجلسه پیوست می باشد.