آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

مصوبات دومین جلسه هیئت امنای پژوهش سرای برقعی

با سلام و احترام

به اطلاع می رسانددومین جلسه هیت امنای پژوهش سرای دانش آموزی برقعی ساعت 10 صبح مورخ 20 آبانماه 1399 در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تشکیل شد که مصوبات آن به شرح صورتجلسه پیوست می باشد.