نحوه بازدید از نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان در پژوهش سرا

با سلام و احترام

به اطلاع  می رساند با توجه به برگزاری نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان در پژوهش سرای برقعی، مدیران محترم جهت بازدید دانش آموزان خود از نمایشگاه، مطابق بخشنامه پیوست اقدام فرمایند.