آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

دومین دوره جشنواره کشوری علمی-پژوهشی و نمایشگاه دستاوردها

قابل توجه دانش آموزان آموزان علاقمند:

پژوهش سرای دانش آموزی کشوری قصد دارد به منظور جمع بندی مسابقات و جشنواره های قطب های مختلف اقدام به برگزاری دومین دوره جشنواره کشوری علمی-پژوهشی و نمایشگاه دستاوردها پژوهش سراهای سراسر کشور (ویژه دانش آموزان همه دوره های تحصیلی) نمایند.