آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات کشوری آزمایشگاه می توانند نحوه ثبت نام را در فیلم زیر مشاهده نمایند.

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری آزمایشگاهی

دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات کشوری آزمایشگاهی می توانند شیوه نامه سومین دوره مسابقات کشوری آزمایشگاهی را از لینک زیر دریافت نمایند.

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری پژوهش سراهای دانش آموزی

دانش آموزان علاقمند می توانند فیلم نحوه ثبت نام در مسابقات علمی پژوهش سرا ها را از لینک زیر دریافت نمایند

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری گیاهان دارویی

دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات کشوری گیاهان دارویی می توانند شیوه نامه دومین دوره مسابقات کشوری گیاهان دارویی را از لینک زیر دریافت نمایند.