آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

دومین دوره مسابقات کشوری نانو فناوری پژوهش سراهای دانش آموزی

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری نانو فناوری پژوهش سراهای دانش آموزی

بدینوسیله به اطلاع شما عزیزان می رسانیم (دومین دوره مسابقه کشوری نانو فناوری) در محور های زیر برگزار می گردد:
💠محور های مسابقه:

🔶 گرایش ۱:
مقاله علمی پژوهشی
-ویژه دانش آموزان متوسطه ۱ و۲

🔶گرایش ۲:
پیشنهاده پژوهش نوآرانه مبتنی بر یافته های محققان
-ویژه دانش آموزان متوسطه ۱ و۲

🔶گرایش ۳:
پیشنهاده محصول نوآورانه  مبتنی بر یافته های محققان
-ویژه دانش آموزان متوسطه۲

🔶گرایش ۴:
مدرس کوچک
-ویژه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی(چهارم- پنجم-ششم)

🔶گرایش ۵:
کتابچه مصور نانو
-ویژه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی(چهارم- پنجم-ششم)

🔶گرایش ۶:
فیلم و انیمیشن
-ویژه دانش آموزان متوسطه