آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

شیوه نامه ششمین مسابقات کشوری فناوریهای فضایی،حمل ونقل پیشرفته

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری فناوریهای فضایی،حمل ونقل پیشرفته

دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات کشوری فناوریهای فضایی،حمل ونقل پیشرفته می توانند شیوه نامه ششمین مسابقات کشوری فناوریهای فضایی،حمل ونقل پیشرفته را از لینک زیر دریافت نمایند.