همایش تخصصی مجازی وزیکول های خارج یاخته ای

 همایش تخصصی " کاربرد وزیکول های خارج یاخته ای" در تاریخ 27 مهر ماه 1399 با سخرانی جناب آقای دکتر اسماعیلی از پژوهشکده رویان و با حضور دبیران زیست شناسی استان و دبیران زیست شناسی شاغل در پژوهش سراهای سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد که بسیار مورد توجه و استقبال همکاران محترم قرار گرفت.

همکاران علاقمند می توانند فیلم همایش را از لینک زیر دریافت نمایند.