وبینار آشنایی با زیست فناوری ویژه دانش آموزان استان قم

پژوهش سرای برقعی با عنوان قطب زیست فناوری استان قم وبیناری با عنوان  آشنایی با زیست فناوری ویژه دانش آموزان استان قم برگزار می نماید.

پژوهش سرای برقعی با عنوان قطب زیست فناوری دانش آموزی در استان قم، جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان متوسطه اول و دوم استان قم با زیست فناوری و تشویق آنها به شرکت در مسابقه کشوری وبینار آشنایی با زیست فناوری را برگزار می کند.  
این وبینار با همکاری باشگاه دانش آموزی و قطب کشوری زیست فناوری که زیر نظر معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند اجرا خواهد شد.
امید است شرکت دانش آموزان در وبینار زمینه ساز ایجاد انگیزه و تشویق آنها برای شرکت در مسابقات کشوری  باشد.