آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

وبینار تخصصی فیزیک با موضوع اثر فتوالکتریک

پژوهش سرای دانش آموزی برقعی با همکاری گروه فیزیک ناحیه چهار، وبینار تخصصی فیزیک با موضوع اثر فتوالکتریک را در تاریخ 13 اسفند 1399 ساعت 22 از طریق لینک زیر برگذار می نماید.

لبنک شرگت در وبینار