آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

وبینار تخصصی زیست شناسی با موضوع ایمونوپاتوژِنِز کووید-19

پژوهش سرای دانش آموزی برقعی ب وبینار تخصصی زیست شناسی با موضوع ایمونوپاتوژِنِز کووید-19 را در تاریخ 25 اسفند 1399 ساعت 21 از طریق لینک زیر برگذار می نماید.

لبنک شرکت در وبینار