آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

ویدئو وبینار تخصصی زیست شناسی با موضوع ایمونوپاتوژِنِز کووید-19

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند ویدئو وبینار تخصصی زیست شناسی با موضوع ایمونوپاتوژِنِز کووید-19 را از لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود