آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند اولین شماره نشریه الکترونیکی هوش مصنوعی پژوهش سرای دانش آموزی برقعی را از لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود