آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

فیلم وبینار تخصصی زیست شناسی با موضوع ایمونوپاتوژِنِز کووید-19

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند فیلم وبینار تخصصی زیست شناسی با موضوع ایمونوپاتوژِنِز کووید-19 را از لینک زیر دانلود نمایند.