آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند  اولین شماره مجله علمی شیمی پژوهش سرای دانش آموزی برقعی را از لینک زیر دریافت نمایند.