آزمایشگاه زیست شناسی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه شیمی پژوهش سرای برقعی
آزمایشگاه فیزیک پژوهش سرای برقعی

شماره اول مجله علمی شیمی پژوهش سرای دانش آموزی برقعی

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند  اولین شماره مجله علمی شیمی پژوهش سرای دانش آموزی برقعی را از لینک زیر دریافت نمایند.