شماره اول ماهنامه دیجیتالی فیزیک پژوهش سرای دانش آموزی برقعی

همکاران گرانقدر و دانش آموزان عزیز می توانند  ماهنامه دیجیتالی فیزیک پژوهش سرای دانش آموزی برقعی- شماره اول بهمن ماه 1399 را از لینک زیر دریافت نمایند.