دانش آموزان عزیز علاقمند می توانند راهنمای ثبت نام در مسابقات کشوری سومین دوره جشنواره علمی – پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی را لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود راهنما

لینک دانلود فیلم آموزشی نحوه ثبت نام

دبیران گرنقدر و دانش آموزان عزیز می توانند " شیوه نامه و پوستر بیستمین دوره مسابقات کشوری آزمایشگاه علوم تجربی پژوهش سراهای دانش آموزی (سال تحصیلی 1401-1400) " را از لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود شیوه نامه

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سراهای دانش آموزی

دانش آموزان علاقمند می توانند شیوه‌نامه سومین دوره مسابقات کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سراهای دانش آموزی (1401-1400)  را از لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود شیوه نامه

قابل توجه دانش آموزان علاقمند به شرکت درمسابقات زیست فناوری

به محض دریافت سومین دوره  شیوه نامه مسابقات زیست فناوری، در سایت قرار داده خواهد شد.

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در سومین دوره مسابقات کشوری سلول‌های بنیادی

دبیران گرنقدر و دانش آموزان عزیز می توانند " شیوه نامه اهارمین دوره مسابقات کشوری سلول‌های بنیادی پژوهش سراهای دانش آموزی (سال تحصیلی 1401-1400) " را از لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود شیوه نامه

زیر مجموعه ها