شیوه نامه و پوستر سومین دوره مسابقات کشوری نجوم

بیران گرنقدر و دانش آموزان عزیز می توانند " شیوه نامه و پوستر سومین دوره مسابقات کشوری نجوم پژوهش سراهای دانش آموزی (سال تحصیلی 1401-1400) " را از لینک زیر دریافت نمایند.

لینک دانلود شیوه نامه