قابل توجه دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات رباتیک

به محض دریافت سومین دوره  شیوه نامه مسابقات رباتیک، در سایت قرار داده خواهد شد.

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری پژوهش سراهای دانش آموزی

دانش آموزان علاقمند می توانند فیلم نحوه ثبت نام در مسابقات علمی پژوهش سرا ها را از لینک زیر دریافت نمایند

دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات کشوری آزمایشگاه می توانند نحوه ثبت نام را در فیلم زیر مشاهده نمایند.

قابل توجه علاقه مندان به شرکت در مسابقات کشوری آزمایشگاهی

دانش آموزان علاقمند به شرکت در مسابقات کشوری آزمایشگاهی می توانند شیوه نامه سومین دوره مسابقات کشوری آزمایشگاهی را از لینک زیر دریافت نمایند.

زیر مجموعه ها