دوره آمادگی ریاضیات (پایه هشتم و نهم)
  • پنج شنبه ها
  • دختران: صبح - پسران: بعداز ظهر
  • 8 جلسه
  • 250 هزار تومان