پژوهش سرای برقعی به عنوان قطب آزمایشگاه علوم استان قم دارای سه آزمایشگاه شیمی، فیزیک و زیست شناسی است که با حضور دبیران مجرب آزمایشگاه پذیرای دانش آموزان علاقمند می باشد.