پژوهش سرای دانش آموزی برقعی دارای کتابحانه ای با کتب مرجع و تخصصی می باشد که به نام موسس آن نام گذاری شده است و پذیرای دانش آموزان علاقمند و پژوهشگران نوجوان می باشد.