برای آشنایی با فضا و امکانات پژوهش سرای برقعی، فیلم کوتاه زیر را دانلود و مشاهده نمایید. 

لینک دانلود