دانش آموزان علاقمند زمان برگزاری، نوع و تعداد سوال‌های مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 03-1402 در جدول قابل مشاهده است. دانش آموزان عزیز به محدودیت ها هر رشته توجه ویژه داشته باشند.