به استحضار می رساند به منظور ترویج جشنواره جوان خوارزمی و آشنایی دانش آموزان، اولیا، هنرجویان، مدیران مدارس سمپاد و غیر سمپاد دوره دوم متوسطه و همکاران حوزه پژوهشی مدارس، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اقدام به اجرای وبینارهای کشوری با مدیریت و میزبانی بعضی از استانها در 18 گروه علمی نموده است. این وبینارها در پیام رسان «شاد» اداره کل اموزش و پرورش استان ‌های میزبان و در کانال جشنواره جوان خوارزمی برگزار و اجرا می شود.  مدیران و همکاران محترم می توانند با کپی یا هدایت کانال مذکور به صورت هم‌زمان به محیط شاد اداره کل آموزش و پرورش استان خود این وبینار را به‌صورت زنده در کانال شاد استان به اشتراک بگذارند. برنامه زمانی اجرای وبینار‌ها در اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد:

گروه علمی شیمی- ساعت 17 -سه شنبه 18 اردیبهشت به میزبانی استان مازندران

گروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی - ساعت 17 - چهارشنبه 19 اردیبهشت به میزبانی استان قزوین

گروه علمی هنر ساعت 17 یکشنبه 23 اردیبهشت به میزبانی استان یزد

گروه علمی برق و الکترونیک ساعت 17 دوشنبه 24 اردیبهشت به میزبانی شهر تهران

گروه علمی دینی و قرآن پژوهی ساعت 17 چهارشنبه 26 اردیبهشت 

گروه علمی عمران و معماری ساعت 17 شنبه 29 اردیبهشت به میزبانی استان قم

گروه علمی مکانیک ساعت 17 دو شنبه 31 اردیبهشت به میزبانی استان کردستان

لینک وبینارها از طریق کانال شاد  جشنواره جوان خوارزمی و سامانه‌های سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اطلاع رسانی می‌شود.