مراحل شرکت در مسابقات:

۱-دانش آموزان عزیز نمون برگ ۱ تکمیل شده هر گرایشی در آن شرکت میکنند را به صورت حضوری به رابط پژوهش یا معاون محترم مدرسه تحویل دهند.

۲-همکاران رابط گرامی پس از جمع آوری نمونه برگ های ۱  دانش آموزان شرکت کننده  مسابقات علمی پژوهشی و تحویل به پژوهش سرا ابن سینا ، نام کاربری و رمز عبور خدمت شما تحویل داده خواهد شد.

پس از آن دانش آموزان با نام کاربری و رمز عبور دریافتی طبق فایل فوق میتوانند در سامانه ثبت نام نمایند.

آدرس سامانه جشنواره علمی پژوهشی: http://src.apasoft.ir

لینک دانلود راهنمای تصویری ثبت نام