کلیه اعضای انجمن به نکات زیر دقت نمایید:

شاخص های مربوط به کانال انجمن: نظم و انسجام کانال، هشتک گذاری، فرمت مناسب و استفاده از استیکر مناسب / استفاده مناسب از پیام‌های مناسبتی و انگیزشی / انتقال مطالب و اطلاعیه‌های مرتبط از کانال قطب کشوری در زمان مناسب / ساخت تیزر و پوستر تبلیغاتی برای معرفی برنامه‌های انجمن و مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی

فعالیت‌های ترویجی و تولید محتوا: تهیه فیلم و انیمیشن آزمایشگاهی / تهیه بازی (فیزیکی و رایانه ای) / دوبله و ترجمه فیلم و انیمیشن / نشریه الکترونیکی / بروشور و پوسترعلمی / مصاحبه با بزرگان / معرفی کتب، سایت، نشریات، فیلم، مراکز علمی و ...

فعالیت‌های آموزشی: برگزاری وبینار ، کارگاه و دوره آموزشی در سطح مدرسه، منطقه یا استان

برگزاری رویدادهای علمی: برگزاری مسابقه، استارتاپ و چالش / برگزاری نمایشگاه / اردو و بازدید علمی اطلاع رسانی مسابقات آزمایشگاهی منطقه ای / استانی و کشوری شرکت در پویش تولید محتوای قطب کشوری سایر فعالیت‌های خلاقانه نکته: کلیه انجمن های دانش آموزی سراسر کشور جهت ترویج و اجرای برنامه های خود می توانند از ظرفیت تریبون انجمن جهت پخش برنامه در کانالهای قطب کشوری استفاده نمایند. ( فرم درخواست تریبون را از سایت قطب کشوری دریافت نمایید.)